História letiska


   Masarykova Letecká Liga

Prvé zmienky o organizovaní leteckej činnosti na trnavsku sú ešte z doby pred I. svetovou vojnou, keď boli na Rybníku v Trnave letecké atrakcie, štarty a pristátia lietadiel. Krátko po vzniku ČSR, v roku 1919, bola založená Masarykova Letecká Liga, ktorá mala 150 riadnych členov, v tom čase iba fanúšikov letectva. Táto organizácia 30. septembra 1928 zorganizovala v Trnave prvý letecký deň. Ďalší letecký deň bol zaznamenaný až 13. septembra 1936 za veľkej pozornosti obyvateľstva.   Počiatky motorového a bezmotorového lietania

Začiatkom 50. rokov 20. storočia lietali na letisku Trnava-Kopánka plachtári s možnosťou štartu pomocou navijáku a aerovleku. Motorové lietanie začalo v Trnave na jeseň 1946, kedy bola uschopnená plocha v Trnave-Kopánke. Výrazným medzníkom bolo vybudovanie hangáru na tejto ploche a presťahovanie bezmotorového lietania v roku 1952 do Trnavy. Masový rozvoj leteckých športov začal po roku 1948. Vo vtedajšom Národnom aeroklube sa začalo rodiť nové jadro. Pozoruhodné je, že 23. júla 1950 zasadal v Trnave plachtársky a motorový odbor Úsredného výboru SNA, kde bolo rozhodnuté, aby sa bezmotorový výcvik poskytoval mládeži bezplatne.   Zväzarm v Trnave

Od roku 1951, keď vznikol Zväzarm, začal sa výcvik vykonávať s vysokou náročnosťou na kvalitu. V rámci Zväzarmu trnavský aeroklub organizoval výcvikovú činnosť na úseku leteckého modelárstva, bezmotorového lietania, motorového lietania a parašutizmu. V rokoch 1951 až 1962 bolo priemerne ročne nalietaných 350-400 letových hodín pri 1100-1300 nalietaných štartoch. Počet aktívnych členov bezmotorového odboru bol v priemere 35-40, v motorovom cca 5-10 pilotov, vrátane 5-8 inštruktorov.   Úsporné opatrenia v šesťdesiatych rokoch

V roku 1962, keď z úsporných dôvodov došlo k obmedzeniu motorového lietania na menších letiskách, bolo motorové lietanie úplne zastavené až do roku 1967. Zastavenie motorového lietania v Trnave malo za následok stagnovanie bezmotorového odboru a parašutizmu.   Obnova lietania v Trnave

Od roku 1967 sa začala postupne obnovovať činnosť motorového odboru. Boli vycvičení noví motoroví piloti, inštruktori, vlekári. Nová technika umožnila nový smer v motorovom lietaní, leteckú navigáciu. Plachtári sa začali opäť zúčastňovať pravidelne rôznych súťaží a majstrovstiev v bezmotorovom lietaní, počnúc od krajských, celoslovenských a celoštátnych až po medzinárodné. V motorovom lietaní v navigačných súťažiach boli členmi motorového odboru dosahované trvale veľmi dobré výsledky v celoštátnych súťažiach. Boli organizované výcvikové sústredenia priamo na letisku a organizovali sa najmä rôzne krajské, slovenské a celoštátne súťaže v navigačnom lietaní za účasti zahraničných posádok. V bezmotorovom lietaní vzhľadom na blízkosť medzinárodného letiska Bratislava - Ivánka sa nedali organizovať súťaže v bezmotorovom lietaní.   Agrolet a Doba poľnohospodárska

V sedemdesiatych až deväťdesiatych rokoch funguje na letisku Trnava - Kopánka stanica Agroletu, ktorá vykonáva ošetrovanie poľnohospodárskych plôch pomocou lietadiel L-60 Brigadier, neskôr Z-37 Čmeliak a AN-2. Agrolet poskytuje letecké služby – chemické ošetrenie poľnohospodárskych kultúr, po dohode bolo možné realizovať na ich lietadlách vyhliadkové lety v okolí Trnavy. Na letisku bola zriadená technická základňa s opravárenskou dielňou. Správna partia pilotov a mechanikov tu založila tradíciu, podľa ktorej majú profesionáli pochopenie pre amatérskych pilotov. Táto tradícia pretrvala až dodnes.   Letecká renesancia na letisku v Kopánke

Príchod spoločnosti HELIKOMPRESS na letisko Trnava - Kopánka v roku 2007 znamená pre letisko nové príležitosti a možnosti. Nový majiteľ investuje do rozvoja letiska a služieb. Pristávacia dráha bola zrekonštruovaná a predĺžená. Priestory letiska boli vyčistené od "nánosov doby". Na letisku prebieha výstavba zariadení pre pilotov a posádky. Administratívne priestory boli kompletne zrekonštruované, boli vybudované moderné školiace priestory na výcvik pilotov. Hangáry vyhovujú prísnym požiadavkám na servis, údržbu a parkovanie vrtuľníkov, vírnikov a lietadiel. HELIKOMPRESS investuje do budovania informačnej a technickej infraštruktúry letiska. V súčastnosti prevádzkuje letisko firma UL-Helicopters, ktorá sa venuje výhradne vrtuľníkovému a vírnikovému lietaniu.

Hore