Letisko Trnava Kopánka

je plocha pre lietajúce športové zariadenia schválené Slovenskou federáciou ultraľahkého lietania (SFUL). Letisko má zrekonštruované hangáry a servisné priestory, pristávaciu plochu, administratívne a výcvikové objekty.



   Charakteristika letiska

 • Názov: Letisko Trnava Kopánka
 • Smerovacia značka: LZTRNA
 • Kód ICAO: -
 • Typ letiska: civilné letisko
 • Povolený druh leteckej prevádzky: plocha schválená pre prevádzku lietajúcich športových zariadení
 • Verejné/neverejné: neverejné letisko
 • IFR/VFR: VFR - deň
 • Typ dopravy: nepravidelná doprava
 • Použitie: ULL, MZK, MPK (ultraľahké lietadlá, motorové závesné klzáky, motorové padákové klzáky)
 • Privátny neoficiálny heliport


   Technické informácie o letisku

 • Pozícia GPS (vzťažný bod letiska): N48°24′00″ E17°36′42″
 • Nadmorská výška letiska: 161 m. n. m. (525ft)
 • Poloha a orientácia: Okres Trnava, Západné Slovensko, 2km NNE Trnava
 • Únosnosť: 2000 kg
 • Dráha (RWY) - dráha 13-31 - smer: NW-SE
 • Dráha (RWY) - dráha 13-31 - dĺžka: 600 m x 20 m
 • Dráha (RWY) - dráha 13-31 - povrch: tráva
 • Volací znak: Kopánka Rádio 123,500 (123,505 – od 26.4.2018 00:00UTC)


Upozornenia a výstrahy

 • Letisko sa nachádza pod TMA1 Bratislava - lietať do max.1500ft AMSL, inak vyžiadať povolenie na Štefanik radar 134,925.
 • Odporúčame lietať v letovej hladine do 300 m nad terénom.
 • Na severovýchode dávajte pozor na zakázaný priestor Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice!
 • Pozor na leteckých modelárov!
 • Zákaz lietať nad hangárom a stojánkami lietadiel!
Hore