Na čom lietame

Zatiaľ sme naučili lietať každého pokiaľ to sám nevzdal

Vrtulník Robinson R-22

Vrtulník Robinson R-44

Vírnik Xenon RST

O vírnikoch

9. január 1923 je označovaný ako dátum, kedy sa uskutočnil prvý oficiálny verejný let vírnika. Toto lietadlo, navrhnuté Juanom de la Cierva, predstavovalo veľký posun vpred v technológii lietadiel s rotujúcimi nosnými plochami. Do tohto obdobia sa konštruktéri vírnikov borili s problémami spôsobovanými klopivým momentom, ktorý sa začal prejavovať pri pohybe vírnika vpred. Tento klopivý moment bol výsledkom nesymetrického obtekania rotorového disku. Ciervov úspešný návrh s označením C.4, používal rotor s kĺbovým závesom listov, ktorý umožňoval mávanie listov. Toto riešenie umožnilo postupujúcemu listu mávnutie hore, pričom došlo k zníženiu uhlu nábehu a poklesu listu, zatiaľ čo ustupujúci list mávnutím nadol zvýšil uhol nábehu a zdvih. Výsledkom bolo vyváženie síl pôsobiacich na rotorový disk bez ohľadu na prúdenie vzduchu. Tento pokrok zásadne pomohol v konštrukcii moderných vrtuľníkov, ktoré boli vyvinuté o 15 rokov neskôr. V apríli 1931 bol vírniku Pitcairn PCA 2 udelený certifikát č. 410 a stal sa prvým vírnikom, ktorý bol certifikovaný v USA.

O vrtuľníkoch

Vrtuľník je motorové lietadlo ťažšie ako vzduch s rotujúcimi nosnými plochami spojenými v konštrukčnej časti nazývanej rotorová hlava v celok nazývaný nosný rotor. Základným rozdielom medzi vírnikom a vrtuľníkom je, že nosný rotor je u vrtuľníka poháňaný motorom, kým u vírnika je poháňaný prúdom vzduchu vznikajúcim dopredným pohybom. Základný princíp letu vrtuľníka spočíva v otáčaní nosného rotora okolo približne zvislej osi, čím vzniká aerodynamická sila (vztlak), ktorá prekoná tiaž vrtuľníka a umožňuje jeho vznášanie a let. Zmenou smeru vektora ťahu (či už vyklopením osi rotora, alebo aerodynamicky tzv. cyklickým riadením) je umožnené riadenie vrtuľníka v horizontálnej rovine. Preto je nosný rotor hlavným prvkom riadenia vrtuľníka. Keďže je nosný rotor za letu trvalo poháňaný motorom, vzniká reakčný moment, ktorý sa snaží otáčať kabínu vrtuľníka opačným smerom, ako sa otáča rotor.

Tento je kompenzovaný v súčastnosti (v začiatkoch sa vyskytovali aj iné riešenia, ktoré sa ale neujali) dvoma typmi konštrukcií:

Jednorotorová konštrukcia s vyrovnávacou (chvostovou) vrtulkou - autorom tejto konštrukcie je Igor Sikorski a je používaná asi v 90% všetkých vrtuľníkov.
Viacrotorové konštrukcie, kde je vylúčený reakčný moment protibežnou rotáciou jednotlivých rotorov. Objavovali sa skôr ako Sikorskeho konštrukcia, obzvlášť úspešné boli v predvojnovom Nemecku. V súčastnosti sa uplatnili len tandemove usporiadanie (dva rotory za sebou), konštrukcia Piaseckého a koaxiálne usporidanie (dva rotory nad sebou), ktorú v najväčšej miere reprezentuje Kamov.

Väčšina vrtuľníkových škôl v súčastnosti využíva ako školské vrtuľníky Robinsony 22, pre svoju spoľahlivosť a veľmi nízke (v porovnaní s inými vrtuľníkmi) prevádzkovými nákladmi.

Letecký výcvik PPL(H) a UL(V)

Naša spoločnosť zabezpečuje letecký výcvik pilotov vrtuľníkov a vírnikov. Väčšina našich žiakov nemala pred príchodom k nám žiadne letecké skúsenosti. Dnes už sú z nich piloti, ktorí samostatne lietajú.

Robinson R-22

(Výcvik)

Viac info

Robinson R-44

(Výcvik)

Viac info

Preškoľovacie výcviky

(Výcvik)

Viac info

Vírnik výcvik

(Výcvik)

Viac info
Hore