Základný letecký výcvik na vrtuľníku Robinson 22

je vzhľadom na jeho ekonomickú nenáročnosť najčastejšou voľbou leteckých škôl na svete.

Drvivá väčšina civilných pilotov absolvovala svoj výcvik práve na tomto type.

Žiak musí vo výcviku absolvovať zo zákona min. 45 hodín praktických cvičení, počas ktorých sa žiak oboznámi s technikou pilotáže vrtuľníka od základných letových manévrov cez núdzové postupy až po navigačné lety.

Počas výcviku sa žiak priebežne pripravuje na teoretické skúšky na Dopravnom úrade.

Pred prvým samostatným letom musí byť žiak držiteľom preukazu rádiotelefonistu leteckej pohybovej služby a lekárskeho osvedčenia min. 2. triedy.

Prihlásiť sa na výcvik

320€

Cena výcvikovej hodiny bez DPH

Táto cena je konečná a zahŕňa:

  • prevádzku vrtuľníka
  • palivo
  • inštruktora
  • výukový materiál


Hore