Výcvik na type Robinson 44

je ekonomicky náročnejší a zväčša túto formu volia žiaci, ktorí buď už vlastnia, alebo sa chystajú byť vlastníkmi tohto vrtuľníka.

Pre priebeh výcviku platí všetko čo pre výcvik na type Robinson 22.

Žiak musí vo výcviku absolvovať zo zákona min. 45 hodín praktických cvičení, počas ktorých sa žiak oboznámi s technikou pilotáže vrtuľníka od základných letových manévrov cez núdzové postupy až po navigačné lety.

Počas výcviku sa žiak priebežne pripravuje na teoretické skúšky na Dopravnom úrade.

Pred prvým samostatným letom musí byť žiak držiteľom preukazu rádiotelefonistu leteckej pohybovej služby a lekárskeho osvedčenia min. 2. triedy.

Ekonomicky výhodnejší variant je absolvovať výcvik na type Robinson 22 a po jeho ukončení absolvovať preškoľovací výcvik na typ Robinson 44. Podrobnosti sú uvedené v sekcií Preškoľovacie výcviky

Prihlásiť sa na výcvik

650€

Cena výcvikovej hodiny bez DPH

Táto cena je konečná a zahŕňa:

  • prevádzku vrtuľníka
  • palivo
  • inštruktora
  • výukový materiál


Hore